Penzion Pohoda v Českém Krumlově hodnocení

Užijte si dovolenou v našem penzionu s výhledem na Český Krumlov!

Doporučujeme

Chcete prožít nezapomenutelnou dovolenou v Jižních Čechách? Máme pro vás několik tipů na výlety - kultutní akce, prohlídka památek, turistiku v okolí a další...

Hrad a zámek Český Krumlov

add date přidáno 6.5.2013

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti.

Původně gotický hrad ze 13. stol. byl rozšířen ve stol. 14. a v 16. stol. renesančně přestavěn. V 17. a 18. stol. byly provedeny barokní a rokokové úpravy. Prohlídka zámeckých komnat, ale i např. zahrady a dalších míst celého areálu zanechají v návštěvnících pocit, že se na chvíli ocitli v dobách, kdy se chodbami procházela šlechta.

Dopravní dostupnost:
Zámek se nachází v centru, které je pěší zónou. Auto je možné zaparkovat na značených parkovištích. Nejblíže parkoviště P1 Jelení zahrada a P2 Pod poštou.

I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov

První prohlídková trasa zámku Ćeský Krumlov je zaměřena na prohlídku původních zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Zahrnuje mimo jiné zámeckou kapli sv. Jiří, Eggenberský sál se „zlatým“ kočárem a Maškarní sál.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Počet osob v prohlídce: od 8 do 45

Prohlídka s průvodcem: čeština, němčina, angličtina

Možnost zapůjčení textů: čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, holandština

Vstup zdarma pro průvodce skupiny od 25 osob

II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov

Celá II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov je zaměřena na historii rodu Schwarzenbergů. Trasa začíná návštěvou Schwarzenberské portrétní galerie s obrazy příslušníků rodu od praotce Erkingera až do počátku 20. století a končí prohlídkou chodeb Plášťového mostu.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Počet osob v prohlídce: od 8 do 25

Prohlídka s průvodcem: čeština, němčina, angličtina

Možnost zapůjčení textů: čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština

Vstup zdarma pro průvodce skupiny od 20 osob

Zámecké divadlo v Českém Krumlově

zamecke-divadlo-cesky-krumlovBarokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jedná se o jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě, v jehož fondu se nalézá dochovalá originální budova, orchestřiště, jeviště, mašinérie, kulisy, libreta, kostýmy atp. Barokní divadlo se i díky citlivé rekonstrukci stalo ojedinělou, komplexně zachovalou památkou podobného druhu.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Počet osob v prohlídce: od 4 do 20

Prohlídka s průvodcem: čeština, němčina, angličtina

Vstup zdarma pro průvodce skupiny od 20 osob

Hradní muzeum

hradni-muzeum-cesky-krumlovHradní muzeum v areálu českokrumlovského hradu a zámku je nejstarší dochovanou částí českokrumlovské rezidence. Představuje exponáty ze zámeckých depozitářů a připomíná nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

Návštěvníci poprvé spatří vzácné předměty, které byly doposud ukryty v zámeckých depozitářích. Hradní muzeum je umístěno v dosud nevyužité budově tzv. Hrádku, která stojí na druhém zámeckém nádvoří. Jedná se o jednu z nejstarších a nejhodnotnějších staveb v českokrumlovském zámeckém areálu.

V přízemí je umístěna kavárna, prostor ke vzdělávacím aktivitám, muzejní obchod a vstupní centrum. Zde si návštěvníci prohlédnou maketu českokrumlovského hradu, která zachycuje jeho podobu v polovině 16. století, jejímž autorem je Jiří Krampera. V patře budovy je umístěna samotná expozice. V prvních dvou místnostech jsou prezentovány dějiny krumlovského hradu a šlechtických rodů Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, sídlících v průběhu staletí v Českém Krumlově. Jsou zde k vidění vzácné artefakty ze zámeckých depozitářů – např. sbírka schwarzenberské gardy, artefakty z mincovny nebo zbrojnice. Návštěvníci mohou spatřit také bohatě zdobenou perskou zbroj, jejíž cesta do zámeckých sbírek je zatím zahalena tajemstvím.

Možnost zapůjčení textů: čeština, němčina, angličtina

Zámecké lapidárium v Českém Krumlově

zamecke-lapidarium-cesky-krumlovZámecké lapidárium se nachází na I. zámeckém nádvoří pod severním křídlem objektu Nového Purkrabství. Prostor je směrem na severní stranu suterénní, směrem na jih je hluboko pod terénem nádvoří. V zámecké architektuře, spolu se sklepy Pražského hradu, nemá ve střední Evropě obdoby.

Hlavní původně jednotný sklepní prostor je dlouhý 48 m a široký 8,5 m, valená klenba sklepa má ve vrcholu výšku 4,6 m. Prostor si dodnes zachoval svůj renesanční ráz. V 16. století sloužily sklepy jako konírny a podle archivních informací zde mohlo být ustájeno až sto koní. Výseče oken jsou pětiboké a potvrzují tak renesanční původ těchto prostor, které byly vybudovány kolem roku 1580. Západní část sklepení je předělena mladší barokní zdí, za kterou prostor pokračuje. Z východní strany je přístup do dalších sklepních prostor, kde archivní údaje lokalizují v 19. století šatlavu (vězení). Současný vstup do prostoru sklepa je původní a v 16. století byl oddělen od prostoru I. nádvoří příkopem, který byl lokalizován při archeologických vykopávkách v roce 1997 v prostoru dnešních kočároven.

Možnosti: bezbariérový přístup

Možnost zapůjčení textů: čeština, němčina, angličtina

Zámecká věž

zamecka-vez-cesky-krumlov

Válcová, šestipodlažní, věž, ze dvou třetin obklopena obytným palácem Hrádku, spočívá na skále vystupující strmě nad latránským podhradím a tokem řeky Vltavy. Objekt je situován na rozhraní I. a II. nádvoří SHZ Český Krumlov.

Válcová hmota věže v jádře gotická, renesančně nastavěná, prozrazuje svůj vývoj ve svém vnějším vzhledu. Věž náleží nepochybně výstavbě v polovině 13. století, stejně jako přilehlý trakt. Nejstarší je spodní část v rozsahu přízemí a první patro. Lze připustit, že druhé patro vzniklo někdy ve 14. století. Třetí patro náleží prostoru
renesanční zvonice, ale není vyloučen jeho gotický původ. Ve zvonici se totiž zachoval zvon s datem 1406. Věž byla do dnešní podoby dostavěna v roce 1581 bezpochyby podle projektu Baldassara Maggi z Arogna. Roku 1590 se uvádí výzdoba věže i Hrádku malířem Bartolomějem Beránkem – Jelínkem. Roku 1947 se provedla velká oprava a zabezpečení věže. V letech 1994-1996 byly malby věže zrestaurovány a zčásti zrekonstruovány a věž celkově opravena

Zámecká věž je symbolem Českého Krumlova a je výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Není náhodou, že světoznámý spisovatel Karel Čapek popisuje krumlovskou věž jako „nejvěžovatější věž“ ze všech věží.

Dnes je věž zpřístupněna veřejnosti a poskytuje krásný výhled na Český Krumlov a blízké okolí.

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

zamecka-zahrada-cesky-krumlovNedílnou součástí zámeckého areálu je barokní zahrada založená v 17. století. Je situována na návrší a svahu, přiléhajícím z jihozápadní strany k souboru zámeckých budov na V. nádvoří zámku Český Krumlov. Starostlivá péče správců zámku o zahradu přináší potěšení všem, kdo si kromě prohlídky majestátních prostor zámku vyšetří čas na procházku kolem důmyslných mozaik barevných květinových záhonů pod obrovskými stromy až k jezírku v samotném konci zahrady.

Možnosti: vstup volný, bezbariérový přístup

Václavské sklepy

vaclavske-sklepy-cesky-krumlov

Tzv. Václavské sklepy se nacházejí pod IV. zámeckým nádvořím. Byly vybudovány na počátku 14. století jako vyrovnání prudce se svažujícího terénu pod budovou Horního hradu. Vznikla tak monumentální třípodlažní sklepení, sloužící v minulosti jako technické a hospodářské zázemí zámku.

Podle romantických pověstí byl v těchto prostorách vězněn roku 1394 český král Václav IV. a odtud pochází tradovaný název sklepů. Dnes tvoří Václavské sklepy působivý rámec pro mezinárodní výstavy keramické tvorby, organizované Agenturou českého keramického designu.

Další atraktivní výstavní prostory nabízí v zámeckém areálu sloupová síň v bývalé konírně na I. Zámeckém nádvoří, interiéry tzv. Máselnice a Mincovny na II. nádvoří.

Medvědí příkop na zámku Český Krumlov

medvedi-prikop-cesky-krumlovHradní příkop mezi I. a II. nádvořím zámku vznikl jako součást původního gotického opevnění a měl zejména obrannou funkci. Chránil hradbu a věžní bránu, která umožňovala vstup na II. nádvoří zámku, a byl opatřen dřevěným padacím mostem. Za vlády Viléma z Rožmberka v 16. století hradba a věžní brána zanikly a na jejich místě byla vystavěna správní budova – Buchhalterie (Nové purkrabství). V té době zřejmě vznikl renesanční val na druhé straně příkopu, který byl v pozdním baroku upraven. Původní dřevěný padací most nahradil roku 1760 most kamenný se sochami Panny Marie a sv. Josefa. Tím vznikla dnešní podoba Medvědího příkopu.

Možnosti: vstup volný

Podrobnější informace ohledně cen vstupného na jednotlivé památky naleznete na oficiálních stránkách Českého Krumlova.